Mô tả

Tên sản phẩm: BÌNH BÓNG CƯỜI 20KG
Chất liệu: Thép
Khối lượng vỏ bình: 47.5kg
Khối lượng chứa khí N2O: 20kg
Khí N2O tinh khiết:  99,99%

HOTLINE:0902 592 422 

 

Leave a comment