Mô tả

Tên sản phẩm: BÌNH KHÍ N2O TINH KHIẾT
Thể tích: V 10 lít
Màu săc: Cam
Khối lượng khí N2O:  W 5kg
Độ tinh khiết: 99.995%
Sử dụng trong y học, phân tích, thí nghiệm, trong giải trí .
Liên hệ mua hàng: 0902 592 422 

 

Leave a comment