Mô tả

Hình thức cung cấp:

  • Bình thép, van, vỏ bình đồng bộ tiêu chuẩn, kiểm định tại trung tâm kiểm định II
  • Khối lượng khí N2O 2kg – nạp khí trên giàn cao áp, không lẫn bui bẩn tạp chất.
  • Màu sắc: vàng, trắng, xám, xanh, đen..

Leave a comment