Danh mục:

Mô tả

BÌNH BÓNG CƯỜI 5KG

  • Vỏ bình: Thép
  • Màu sắc: vàng cam ( Japan )
  • Chất lượng khí N2O: 99.98%
  • Chứa 5kg Khí N2O – Tương đương bơm 250 bóng cười.

Mua hàng liên hệ: 0902 592 422

 

Leave a comment